1004-58.jpg
1004-58.jpg
359.67 KB
Az 58-as Zugligeti végál-
lomáson a 60-es években...
1051.jpg
1051.jpg
73.66 KB
Az 1051-es Szépilona Kocsiszín
elõtt várakozik...
1051-58.jpg
1051-58.jpg
417.50 KB
A kép a 30-as, vagy a 40-es évek-
ben készült Zugligeti végállomáson.
1054-1.jpg
1054-1.jpg
51.43 KB
Az 1054-es Szilágyi Erzsébet 
fasornál Moszkva tér felé...
1057-1.jpg
1057-1.jpg
280.95 KB
Az 1057-es Szépilona Kocsiszín-
ben a 60-as években...
1058-58.jpg
1058-58.jpg
269.91 KB
Az 1058-as Zugligeti út 64-nél
Moszkva tér felé.
1059-58.jpg
1059-58.jpg
498.17 KB
Az 1059-es Zugligeti út 64.-
megállónál a Libegõ felé...
1061-58.jpg
1061-58.jpg
565.71 KB
Amikor még nem "betemették",
hanem felújították a vonalat...
1062.JPG
1062.JPG
67.20 KB
Az 58-as Moszkva tér-végállomás-
on kb. a 70-es évek elején..
1063.jpg
1063.jpg
322.41 KB
Az 1063-as Budagyöngye-
megállóban...
1067-58.jpg
1067-58.jpg
97.49 KB
Az Iparmûvészeti Fõiskolánál a
Zalai út-megállóban...
1075-58.jpg
1075-58.jpg
329.56 KB
Az 1075-ös Zugligeti végál-
lomáson a 70-es évek elején...
1077.jpg
1077.jpg
73.50 KB
"Régi szép idõk". A 20-as években a
Zugligeti út...Érdemes megnézni a
felsõvezeték-tartók formáját is...:-)
libego.jpg
libego.jpg
157.24 KB
Libegõnél...Na, most képzeljétek
el ezt a "néhány" embert,amikor ép-
pen a Midi Ikarus 405-re várnak.:-)
szf35n.jpg
szf35n.jpg
174.85 KB
Azért nem jobb így?:-) Ugyanott, 
tehát a Libegõnél az 1005
indul Moszkva térre,1059 épp fölért.
zug2.jpg
zug2.jpg
266.23 KB
A ház ma is megvan, "ilyesmi" állapotban.
 Háttérben már a buszmegálló táblája.:-(
Még jól kivehetõ merre futottak a vágányok!
zugl-1.jpg
zugl-1.jpg
306.76 KB
Itt még megvoltak a vágányok, bár
gyanús, hogy ez már a "szünetelés"
legelsõ idõszakában készült kép.:-(
zugl-5.jpg
zugl-5.jpg
321.77 KB
Ugyanaz madártávlatból. Ez is gya-
núsan a "vége felé" készült kép le-
het a vágányok állapotából ítélve.
zuglig2.jpg
zuglig2.jpg
470.13 KB
Zugligeti út 64-megállóhely, azaz a
hajdani végállomás. (Ami már a ló-
vasút idejében is az volt!!)
zuglige.jpg
zuglige.jpg
118.70 KB
Itt már "csak" 2-vágány van. A kép
nagyjából a 70-es évek elején ké-
szülhetett a zugligeti végállomáson..
zugliget2.jpg
zugliget2.jpg
46.36 KB
Itt már sajnos "csak" az állomás-
épület, és a vágányok (helye) mel-
lett futó korlátok vannak meg.
zugliget-2.jpg
zugliget-2.jpg
473.22 KB
Egy gyönyörû kép a Zugligeti út 64-
megállóhelyrõl. (Kezdetekben vég-
állomás-épület.) Érdekes, hogy "kö-
zépen csak oszlopok vannak, ma-
napság ott is fal van ablakokkal...
zugliget-3.jpg
zugliget-3.jpg
65.58 KB
A vég(állomás)...Valyon áll még
valaha meg itt valami? A zugligeti
végállomás-épület. A bozót gyorsan
nõ(tt), de ez legyen az egyik leg-
nagyobb probléma...:-)
zugliget-regi.jpg
zugliget-regi.jpg
132.80 KB
(Ma) "Zugligeti út 64"-megálló.Ez az
épület (a közepét leszámítva) ab-
szolút UGYANÍGY néz ki most is, csak
elõtte (meg körülötte) rengeteg
"giz-gaz" nõtt...:-(